akbodi.sk

Kontakt

Advokátska kancelária

JUDr. Peter Bódi, advokát
Sídlo: M. R. Štefánika 55/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

Telefonický kontakt:

+421 904 156 839

Email:

advokat.bodi@gmail.com

Fakturačné údaje a bankové spojenie:

IČO: 42279798
DIČ: 1074809395
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 4017896251/7500
IBAN: SK25 7500 0000 0040 1789 6251
SWIFT (BIC): CEKOSKBX